Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Ładuję...

Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jak również ich rzetelne oraz przejrzyste przetwarzanie zgodnie z prawem, informujemy w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa.

 

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest British Garage Sp. z o.o. z siedzibą: 32-020 Wieliczka , ul. Jedynaka 26A, NIP:6831998197, REGON: 120500630, KRS: 0000283893 oraz Electromobile Sp. z o.o. z siedzibą: 32-020 Wieliczka , ul. Jedynaka 26A, NIP: 6832024617, REGON: 120768610, KRS: 0000312628.

 

2. W jaki sposób się z Nim skontaktować?

 

Dział sprzedaży części:

tel: +48 513-603-615

e-mail: nomadtech@lr.pl

 

Ochrona danych osobowych:

e-mail: rodo@lr.pl

3. Skąd mamy Twoje dane i dlaczego prosimy o ich podanie?

Wszelkie dane jakimi dysponujemy (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone przez Ciebie do systemu dobrowolnie przy zakładaniu konta, transakcjach zakupowych, kontakcie poprzez formularz kontaktowy lub przy zapytaniu o dostępność produktu, a także przy zapisie do newslettera.

Podane przez Ciebie dane, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są nam niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz prawidłowego jej przebiegu.

 

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

1) Niezbędnych do realizowania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

- zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej,

- świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,

- obsługi reklamacji,

- obsługi zgłoszeń dokonanych m. in. poprzez formularz kontaktowy.

 

2) Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:

- zapis do newslettera,

- zapisywania danych plików cookies,

- wysyłanie informacji handlowych

 

3) Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes British Garage Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:

- windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów,

- marketing bezpośredni produktów własnych,

- przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

 

4) W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Komu przekazujemy Twoje dane? Twoje dane są u Nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować zawartą umowę, musimy korzystać ze wsparcia innych podmiotów wspierających Nas, m. in. w realizacji usług płatniczych oraz dostarczania przesyłek, z którymi posiadamy stosowne umowy. Możemy je również przekazywać organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp.

 

6. Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Cofnięcie zgody:

Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić. Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez przesłanie wiadomości e-mail: rodo@lr.pl

 

Sprostowania danych:

Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez funkcję „Edycja Danych/Konta Klienta” lub poprzez poprzez przesłanie wiadomości e-mail: rodo@lr.pl

 

Wniesienie sprzeciwu:

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będziemy mieli innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych.

 

Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”:

Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych.

 

Ograniczone przetwarzanie:

Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli nie chcesz usuwać Konta lub jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania.

Może się to odbywać poprzez przesłanie wiadomości e-mail: rodo@lr.pl

 

Dostęp do danych:

Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania.

 

Przenoszenie danych:

Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część (lub całość) ma zostać przez nas przekazana.

Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Wniesienia skargi:

W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

7. Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w sklepie internetowym, a także obowiązywania umowy, również po jej ustaniu, w celach dochodzenia i obrony roszczeń, wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych oraz na potrzeby statystyczne przez okres 15 lat.

Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia przez Ciebie.

 

8. Czy przesyłamy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

 

Przeczytaj też: Polityka prywatności i pliki cookie

^ Copyright © 2023 Nomad Tech 4X4. All rights reserved.